mADu sikkadalla

Raaga: Ahir; tALa: Adi;;  Composer: Purandaradasa ugAbhOga: kOLige etake honna panjaravu, Aliddavanige arasutanavEtake, mALige maneyu baDavaniginnEtake, ninna ooLiga mADadavana bALu innEtake, kELayya Purandaravitthala. pallavi maaDu sikkadallaa maaDina gooDu sikakadallaa jODu henDiriganji ODihOguvaaga gODe biddu bayalaayitallaa|| eccharagoLalillaa manave hucchanaadenallaa acchinoLage mecchu mecchinoLage acchu kiccheddu hOyitallaa||1|| muppu banditallaa tappade paayasa uNalillaa tuppada bindige tippe mEle dhoppane bittallaa… Read More