Shri RamaashTakam

sugreevamitraM paramaM pavitraM seetAkalatraM navamEghagAtram kAruNya pAtraM shatapatranetraM shrIrAmachandraM satataM namAmi ||1 || samsAra sAraM nigama prachAraM dharmAvatAraM hata bhoomi bhAram sadA nirvikAraM sukha sindhusAraM shrIrAmachandraM satataM namAmi ||2||   lakShmI vilAsaM jagatAM nivAsaM IankA vinAshaM bhavanaprakAshaM bhUdEva vAsaM sharadindu hAsam shrIrAmachandraM satataM namAmi ||3||   mandAramAlaM vachanE rasAlaM guNairvishAlaM hata saptatAlam kravyAdakAlaM suralOkapAlaM shrIrAmachandraM… Read More