Bhajans/Devaranamas-Audio 2

Songs in this episode: baagilanu teredu, Raaga: Hamsanandi, taaLa:khaNDachaapu, Composer: Kanakadasa bAgilanu teredu sEveyanu koDu hariye kUgidaru dhvani kELalillave narahariye paramapadadoLage viShadharana talpadali sirisahita kShIravAridhiyoLiralu karirAja kaShTadali AdimUlAneMdu kareyalAkShaNa baMdu odagideyo narahariye kaDukOpadiM khaLanu khaDgavane piDidu ninnoDeya yellihaneMdu nuDiye dRuDhabhakutiyali shishuvu biDade ninnanu bhajise saDagaradi kaMbadindoDede narahariye yamasutana rANige akShaya vasanavanitte samayadali ajamiLana porede samayAsamayavuMTe… Read More

Will the light ever shine?

Will the light ever shine onto us?? Does it really matter? Do we end up missing the beauty of the night…the beauty of darkness…ignoring the night…. Perhaps the light is embedded…within the darkness… Perhaps the outer is only a tool to prod us…encouraging us  to look for the light within… Start with Acceptance…With acceptance there is… Read More